Thu. Nov 30th, 2023

1. తిక్కన ఏ శతాబ్దానికి చెందినవాడు?
– 13వ శతాబ్దం

2. కవిత్రయంలో తిక్కన ఎన్నోవాడు
– రెండోవాడు

3. తిక్కన మొదటి రచన ఏది?
– నిర్వచనోత్తర రామాయణం

4. తిక్కన తన మొదటి గ్రంథం నిర్వచనోత్తర రామాయణాన్ని ఎవరికి అంకితమిచ్చాడు?
– మనుమసిద్దికి

5. తిక్కన రచించిన భారత పర్వాలు ఎన్ని?
 – విరాట పర్వం నుంచి స్వర్గారోహణ పర్వం వరకు మొత్తం 15 పర్వాలు

6. తిక్కన రచనా శైలి?
 – నాటకీయ శైలి

7. తిక్కన బిరుదులు ఏవి?
 – కవిబ్రహ్మ, ఉభయ కవి మిత్రుడు

8. తిక్కన తండ్రి పేరు?
-కొమ్మన

9. స్వప్న వృత్తాంతం చెప్పిన కవుల్లో మొదటి కవి?
– తిక్కన

10. భారతాన్ని తిక్కన ఎవరికి అంకితమిచ్చాడు?
– హరిహరనాథునికి

11. కేతన దశకుమార చరిత్రను ఎవరికి అంకితమిచ్చాడు?
-తిక్కనకు

12. ‘కవీంద్ర లోకాధారుడు’ అని తిక్కన గురించి చెప్పింది?
– కేతన

18. ‘నానారసాభ్యుదయోల్లాసి’ అని తిక్కన దేని గురించి చెప్పారు?
-విరాటపర్వం

14. నిర్వచనోత్తర రామాయణాన్ని తిక్కన ఏమని వర్ణించారు?
 – మహాకావ్యం

15. పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు ఏ సంస్థానంలో  ఆస్థాన కవిగా ఉన్నారు?
– పిఠాపురం సంస్థానంలో

16. పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు జన్మ స్థలమేది?
– రాజమహేంద్రవరం వద్దగల సీతానగరం

17. జంఘాల శాస్త్రి పాత్ర సృష్టి కర్త?
– పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు

18. ‘శివ తాండవం’ గ్రంథ కర్త ఎవరు?
– పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు

19. పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రచించిన ఆంగ్ల రచన?
– లీవ్స్ ఇన్ ది విండ్

20. ‘ఒక విజేత ఆత్మ కథ’ రచన ఎవరిది?
– అబ్దుల్ కలాం

21. అబ్దుల్ కలాం జన్మ స్థలం?
– తమిళనాడులోని ధనుష్కోటి

22. నారాయణ శతకం’ రచించింది?
– బమ్మెర పోతన

23. రాజశేఖర శతకం రచించింది?
– సత్యవోలు సుందర కవి

24. శ్రీ భర్గ శతకం రచించింది?
– కూచిమంచి తిమ్మకవి

25. ‘రామదాసు’ అనే పేరు గల శతక కవి?
– కంచర్ల గోపన్న

26. రాజశేఖర శతకంలోని మకుటం?
– శ్రీకర రాజశేఖరా!

27. కుమార శతకాన్ని ఏ ఛందస్సులో రాశారు?
– కంద పద్యాల్లో

28. సర్వేశ్వర శతకాన్ని రచించింది?
-యథావాక్కుల అన్నమయ్య

29. ‘విద్యాధనం’ సమాస నామం?
 – రూపక సమాసం

30. ‘ఫణాగ్రము’ సమాస నామం
– షష్ఠీ తత్పురుష సమాసం

31. వాక్యాలకు బింబ ప్రతిబింబత్వం ఉంటే అది ఏ
అలంకారం?
-దృష్టాంతాలంకారం

32. స- భ- ర- న- మ య- వ అనేవి ఏ పద్య గణాలు?
 – మత్తేభం

33. గృహలక్ష్మి స్వర్ణ పతకం పొందిన రచయిత్రి?
– కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ

34. గాంధీ దండకం రచించింది?
– కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ

35. ‘ధర్మం నా జీవనం, నీతి నా మతం, సతీ శ్రేయం నా లక్ష్యం’ అన్న రచయిత్రి?
– కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ

36. ‘విద్యాభివృద్ధి’ ఏ సంధి?
– సవర్ణదీర్ఘ సంధి

37. ‘నెచ్చెలి’ ఏ సంధి?
– ప్రాతాది సంధి

38. ‘నారీ రత్నము’ సమాస సంధి?
| – ఉపమాన ఉత్తరపద కర్మధారయ సమాసం

39. ‘రమ్మని’ ఏ సంధి?
– ఉత్వ సంధి

40. ‘గగన వీధి’ సమాస నామం ?
– సప్తమీ తత్పురుష సమాసం

41. ‘ఆది కాలంలో తిక్కన, మధ్య కాలంలో వేమన, ఆధునిక కాలంలో గురజాడ మహా కవులు అన్నదెవరు?
-శ్రీశ్రీ

42. తెలుగులో తొలి కథానిక ఏది? రచయిత?
 – దిద్దుబాటు, గురజాడ

43. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలుగు అకాడమీని ఎప్పుడు స్థాపించింది?
-1969 44. 1930లో

44. సవర భాషకు వర్ణనాత్మక వ్యాకరణాన్నిరచించింది?
– గిడుగు రామమూర్తి పంతులు

45. తెలుగు వ్యావహారిక భాషా ఉద్యమానికి గిడుగు ప్రారంభించిన పత్రిక?
– తెలుగు పత్రిక

46. కృషీవలుడు’ కావ్య రచయిత?
– దువ్వూరి రామిరెడ్డి

47. ‘హృదయ కళిక సమాస నామం?
– రూపక సమాసం

48. ఉత్తునకు అచ్చు పరమైనపుడు సంధి నిత్యం’ అనేది ఏ సంధి సూత్రం?
– ఉత్వ సంధి

49. ‘ఆ పట్టణంలోని భవనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి’ అనే వాక్యంలోని అలంకారం?
– అతిశయోక్తి

50. ఒక సూర్య గణం, రెండు ఇంద్ర గణాలు, రెండు సూర్యగణాలు ప్రతి పాదంలో ఉంటే ఆ పద్యమేది?
– తేటగీతి

51. ‘ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి’ వ్యాకరణ గ్రంథాన్ని రచించింది?
– నన్నయ

52. చాముండికా విలాసం, ఇంద్ర విజయం రచించింది?
– నన్నయ

53. శ్రీశ్రీ పూర్తి పేరు?
 -శ్రీరంగం శ్రీనివాస రావు

55. మాత్రా ఛందస్సు గల సాహిత్య ప్రక్రియ?
– గేయం

56. ‘నరకంలో హరిశ్చంద్రుడు’- నాటక రచయిత?
 – నార్ల వెంకటేశ్వరరావు

57. గౌరన ఏ శతాబ్దానికి చెందినవాడు?
– 15వ శతాబ్దం

58. సంస్కృతంలో ‘లక్షణ దీపిక రచించింది?
– గౌరన

59. నవనాథ చరిత్ర’ రచించింది?
-గౌరన

60. ‘అద్దె కొంప కథానిక రచయిత?
– కొడవటిగంటి కుటుంబరావు

61. డా. సి. నారాయణరెడ్డి ఏ కావ్యానికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు లభించింది?
– విశ్వంభర

62. కర్పూర వసంత రాయలు కావ్య రచయిత?
– డా. సి. నారాయణ రెడ్డి

63. విశ్వ దర్శనం రచన ఎవరిది?
– నండూరి రామమోహన రావు

64. ‘మాలపల్లి’ నవలా రచయిత?
– ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణ

65. ‘కన్యాశుల్కం’ నాటక రచయిత?
– గురజాడ అప్పారావు

66. క్రీస్తు శతకం’ రచించింది?
-జ్ఞానానంద కవి

69. కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు. ఇది ఏ అలంకారం?
– లాటానుప్రాస

68. మీకు వంద వందనాలు’ ఇది ఏ అలంకారం?
– ఛేకానుప్రాస

69. రెండు కాని, అంతకంటే ఎక్కువ కానీ నామవాచకాల మధ్య ఏర్పడే సమాసం ఏది?
– ద్వంద్వ సమాసం .

70 శ్రీశ్రీ స్వీయ చరిత్ర పేరేమిటి?
– అనంతం

71. కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సంపాదకుడిగా పనిచేసిన పిల్లల పత్రిక ఏది?
– చందమామ

72. శ్రీశ్రీ స్థాపించిన సాహిత్య సంస్థ ఏది?
– కవితా సమితి

73. భారతంలోని అధ్యాయాలను ఏమంటారు?
– పర్వాలు

74. శ్రీశ్రీ కవిత్వాన్ని తూచే రాళ్లు తన దగ్గర లేవన్నది  ఎవరు?
– చలం

75. శ్రీశ్రీ తన మహాప్రస్థానం రచనను ఎవరికి అంకిత మిచ్చాడు?
– కొంపెల్ల జనార్ధనరావుకు

76. నన్నయ యుగానికి మరో పేరేది?
– అనువాద యుగం

77. ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని ప్రారంభిస్తూ నన్నయ చెప్పిన శ్లోకమేది?
-శ్రీవాణీ గిరిజాశ్చిరాయ

78. నన్నయ కాలంలో గణిత శాస్త్ర గ్రంథం రచించిన కవి
– పావులూరి మల్లన

79. శ్రీనాథ కవితా సామ్రాజ్యము’ అనే విమర్శ గ్రంథ రచయిత?
 గడియారం వేంకట శేష శాస్త్రి

80. ‘శివ భారతం’ కావ్య రచయిత?
– గడియారం వేంకట శేషశాస్త్రి

81. ‘అమరావతీ పట్టణమున బౌద్దులు విశ్వవిద్యాలయ ములు స్థాపించునాడు’ అనే పద్య రచయిత?
– రాయప్రోలు సుబ్బారావు

82. అమరావతి ఏ రాజుల కాలంలో అభివృద్ధి పొందింది?
– గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి, పులోమావి, పల్లవులు

83. అమరావతి స్తూపం వద్ద రోజూ వేలాదిగా దీపాలు వెలిగించిన వారు?
– బౌద్ధ భిక్షువులు

84. అమరావతి అంటే అర్థం?
-చావులేనిది

85. అమరావతిని రాజధానిగా చేసుకొని పాలించినవారు?
– శాతవాహనులు

86. శాతవాహన రాజులకు కుల గురువు ఎవరు?
– నాగార్జునుడు

87. అమరావతి కేంద్రంగా ఏ మతం విస్తరించింది?
– జైన మతం

88. అమరావతిలో ఉన్న ఏ ఆలయం పంచారామాల్లో ఒకటి?
– అమర లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం

89. ‘నవ్యాంధ్ర’ ఏ సంధి?
– సవర్ణ దీర్ఘ సంధి

90. చంపకమాల పాదానికి అక్షరాలు ఎన్ని?
-21

91. ‘కుల గురువు’ సమాసం పేరేమిటి?
– షష్ఠీ తత్పురుష

92. ‘శతాబ్ది సమాసం పేరేమిటి?
– బహువ్రీహి

93. ‘పిల్లి శతకం’ రచించిన కవి?
– బోయి భీమన్న

94. డాక్టర్ బోయి భీమన్న జన్మ స్థలం?
– తూర్పుగోదావరి జిల్లా మామిడి కుదురు

95. బింబ ప్రతిబింబ భావాన్ని తెలుపు అలంకారం?
– దృష్టాంతం

96. ఎర్రన ఏ శతాబ్దపు కవి?
-14వ శతాబ్దం (ప్రథమార్థం)

97. ఎర్రన బిరుదు?
– ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు, శంభుదాసుడు

98. ‘నృసింహ పురాణం’ రచించింది?
– ఎర్రన

99. ఎర్రన తల్లిదండ్రులు?
– తల్లి పోతమాంబిక, తండ్రి సూరనార్యుడు

100. హరి వంశం రచించింది?
– ఎర్రన

101. హరివంశ కావ్యాన్ని ఎర్రన ఎవరికి అంకితమిచ్చాడు?
– ప్రోలయ వేమా రెడ్డి

102. రాజ రాజ నరేంద్రునికి ఎర్రన అంకితమిచ్చిన రచన?
-భారతారణ్య పర్వ శేషం

103. ఎర్రన గురువు ఎవరు?
– శంకర స్వామి

104. ఎర్రన శైలి ఏ విధమైనది
– వర్ణనాత్మకం

105. అష్టాదశ వర్ణనలు ఎర్రన ఏ రచనలో ఉన్నాయి?
– నృసింహ పురాణం

106. తెలుగు భాషకు ప్రామాణిక గ్రంథం ‘బాల వ్యాకరణం రచించింది?
– చిన్నయ సూరి

107. మిత్ర లాభం ఏ సమాసం?
– పంచమీ తత్పురుష

108. ‘సుభాషిత రత్నావళి’ శతక రచయిత?
– ఏనుగు లక్ష్మణ కవి

109. ‘విశ్వామిత్ర చరిత్ర’ గ్రంథ రచయిత?
– ఏనుగు లక్ష్మణ కవి

110. తరిగొండ వెంగమాంబ ఏ శతాబ్దానికి చెందిన కవయిత్రి?
– 18

111. ‘నారసింహ విలాస కథ’ అనే యక్షగానం రచించింది?
– తరిగొండ వెంగమాంబ

112. రాజయోగామృతం అనే ద్విపద కావ్య రచయిత్రి?
– తరిగొండ వెంగమాంబ

113. ‘భక్త చింతామణి’ శతక రచయిత?
– వడ్డాది సుబ్బరాయ కవి

114. భాస్కర శతకం రచించింది?
– మారద వెంకయ్య

115. తెలుగులో వెలసిన మొదటి దృష్టాంత శతకం?
– భాస్కర శతకం

116. కాళహస్తి మహత్యం అనే కావ్యాన్ని ప్రబంధ శైలిలో రచించింది?
– ధూర్జటి

117. ‘సుమతీ శతకం’ రచించింది?
– బద్దెన

118. బద్దెన ఏ శతాబ్దానికి చెందినవాడు?
-13

119. ‘సుమతీ శతకం’ ఏ మకుటంతో ఉంటుంది?
– సుమతీ

120. స్వేచ్ఛ’ అనే ప్రసిద్ధి పొందిన నవల రచించిన ప్రముఖ స్త్రీవాద రచయిత్రి?
– ఓల్గా

121. ‘రామాభ్యుదయం’ రచించింది?
– అయ్యల రాజు రామభద్రుడు

122. అయ్యలరాజు రామభద్రుడు తన రామాభ్యుదయ కావ్యాన్ని ఎవరికి అంకితమిచ్చాడు?
-గొల్లూరి నరసరాజుకు

123. ‘సకల కథా సార సంగ్రహం’ రచించింది?
– అయ్యలరాజు రామ భద్రుడు

124. అయ్యల రాజు రామ భద్ర కవి బిరుదు?
-చతుర సాహిత్య లక్షణ చక్రవర్తి

126. వర్ణనా ప్రధానమైన కావ్యాల్ని ఏమంటారు?
– ప్రబంధాలు

127. ఏ శతాబ్దాన్ని తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రబంధ యుగం అంటారు?
– 16

128. ప్రబంధంలో ఎన్ని వర్ణనలు ఉంటాయి?
-18

129. విద్వాన్ విశ్వం పూర్తి పేరు?
– మీసరగండ విశ్వరూపాచారి

130. విద్వాన్ విశ్వం గొప్ప రచన?
– పెన్నేటి పాట

131. విద్వాన్ విశ్వం ఏ పత్రికల్లో పనిచేశారు?
– ఆంధ్రజ్యోతి, మీజాన్, ఆంధ్రప్రభ, ప్రజాశక్తి

132. విద్వాన్ విశ్వం జన్మస్థలమేది?
– అనంతపురం జిల్లా తరిమెల గ్రామం

133. విశ్వరూపి నా హృదయం అని ప్రకటించింది?
– విద్వాన్ విశ్వం

134. పులికంటి కృష్ణా రెడ్డి తొలి కథ?
– గూడు కోసం గువ్వలు

135. శ్రీనాథుని తల్లిదండ్రులు?
– భీమాంబ, మారయ

136. శ్రీనాథుని బిరుదు?
 – కవి సార్వభౌమ

137. హరవిలాసం రచించింది?
– శ్రీనాథుడు

138. శ్రీనాథుడు నిండు జవ్వనంలో రచించిన ప్రౌఢ ప్రబంధం?
– శృంగార నైషథం

139. శ్రీనాథుడు హర విలాసాన్ని ఎవరికి అంకితమిచ్చాడు?
– అవచి తిప్పయ శెట్టి

140. తెలుగులో మొదటి వీరగాథా కావ్యం?
– పల్నాటి వీర చరిత్ర

141. కాశీ ఖండం ఏ పురాణంలోని కథకి అనువాదంగా శ్రీనాథుడు రచించాడు?
– స్కాంద పురాణం

142. శ్రీనాథుని తొలి కావ్యం?
– మరుత్తరాట్చరిత్ర

143. శ్రీనాథుడు ఎవరి ఆస్థాన కవి?
– పెద కోమటి వేమా రెడ్డి

144. శ్రీనాథుడు ఏ రాజు ఆస్థానంలో డిండిమ భట్టు కంచు ఢక్కాను పగుల గొట్టించాడు?
 – ద్రౌఢ దేవరాయలు

145. పల్నాటి వీర చరిత్ర ఏ ఛందస్సులో ఉంది?
– ద్విపద

146. నా కవిత్వంబు నిజము కర్ణాట భాష అని శ్రీనాథుడు ఏ.కావ్యంలో చెప్పాడు?
– భీమ ఖండం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *